+ 48 517 13 13 19

biuro@gknprojekt.pl

Pomiary i inwentaryzacje powykonawcze

Geodezja

Pomiary i inwentaryzacje powykonawcze

Dokonujemy pomiarów geodezyjnych mających na celu ustalenie:

  • Przemieszczeń i odkształceń obiektów budowlanych, tj. kominów, silosów, zbiorników, wież telekomunikacyjnych, kablowych linii napowietrznych i innych

  • Objętości: mas ziemnych, wyrobisk, hałd i innych

  • Pola powierzchni: zasiewów, użytków gruntowych, budynków, lokali i innych

  • Kubatury: pomieszczeń, hal i innych obiektów budowlanych.

Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza polega na wykonaniu pomiarów geodezyjnych nowych obiektów budowlanych (budynkówsieci i przyłączy uzbrojenia terenu, dróg i innych) oraz wniesieniu zmian na mapę zasadniczą i aktualizację odpowiednich rejestrów państwowych. Powstała dokumentacja niezbędna jest do zakończenia budowy i uzyskania odbioru budowlanego. Sporządzamy inwentaryzacje powykonawcze wszystkich obiektów budowlanych niezależnie od jego wielkości.

Pomiary i inwentaryzacje wykonywane przez GKN Projekt charakteryzują się szybkim terminem realizacji, wysoką precyzją pomiaru oraz rzetelnym opracowaniem dokumentacji geodezyjnej.

Sporządzamy również ekspertyzy techniczne i inwentaryzacji budowlane istniejących obiektów budowlanych w celu ich nadbudowy, przebudowy i rozbudowy (link do proj indywidual).

Co otrzymuje zamawiający ?

Inwentaryzacja powykonawcza:
W przypadku pomiarów zamawiający uzgadnia formę i treść dokumentacji (szkice, przekroje wykresy itp.)

Termin realizacji

Skontaktuj sie z nami

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incid idunt ut labore ellt dolore.