+ 48 517 13 13 19

biuro@gknprojekt.pl

Projekty przyłączy i zjazdów

Projekty budowlane

Projekty przyłączy i zjazdów

W GKN Projekt znajdziecie Państwo usługi związane z dostosowaniem działki na potrzeby budowy i dalszej jej eksploatacji. Niezbędne do prawidłowego korzystania z nieruchomości jest jej przyłączenie do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i elektroenergetycznej oraz zapewnienie dostępu do drogi publicznej – wybudowanie zjazdu.

Oferujemy pełen zakres projektów związanych z sieciami uzbrojenia terenu:

Przyłącza do sieci:

Ponadto oferujemy usługi projektanta w branży drogowej realizujący wymagane przez zarządców dróg (gminnych, powiatowych, wojewódzkich i krajowych) projekty indywidualnych zajadów z dróg publicznych. Zgodnie z literą prawa, w niektórych przypadkach, bez bezpośredniego dostępu do drogi nie można uzyskać pozwolenia na budowę, bądź dokonać podziału nieruchomości

Co otrzymuje zamawiający ?

Termin realizacji

Kontakt

Skontaktuj sie z nami

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incid idunt ut labore ellt dolore.